Is het veilig lithium-ion batterijen te vervoeren?

Lithium-ionbatterijen kunnen veilig worden vervoerd als ze correct worden behandeld. Er zijn echter enkele veiligheidsrichtlijnen die moeten worden gevolgd, zoals het vermijden van fysieke schade aan de batterij, het voorkomen van kortsluiting en het vermijden van blootstelling aan extreme temperaturen tijdens het vervoer. Het wordt aanbevolen om de richtlijnen en voorschriften van de betreffende vervoersautoriteiten te volgen bij het vervoeren van lithium-ionbatterijen. Voor individuele batterijen wordt het gebruik van liposafebags en koffers dan ook sterk aanbevolen.